[BTTA] Chương 12

Đệ thập nhị chương

 

Nhìn đám thị vệ quỵ xuống đất, ánh mắt lạnh lùng của Hoằng Nhưng trở nên sắc bén: “Tìm được chưa?”

 

Tiếp tục đọc