[CTBBGT] Chương 69: Nhị thiếu gia phát uy …

An Kim Thành lần đầu tiên chính thức biết được sự đáng sợ Kiều Sâm, xét về tuổi mà nói, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Kiều Sâm 6-7 tuổi, nhưng bây giờ Kiều Sâm chỉ dùng một ánh mắt, đã khiến cho hắn một câu cũng nói không nên lời.

Kiều Sâm đối với em trai Kiều Cảnh An yêu thương vô hạn, là điều mọi người đều biết rõ, hôm nay anh ta biết mình động thủ với Kiều Cảnh An, có thể không ra tay trả thù mình, đã coi như là vận may của mình.

Tiếp tục đọc