[BTTA] Chương 11

 

Đệ thập nhất chương

 

Đêm đã khuya, Thụ Thanh nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là do không quen ngủ một mình trên long sàng lạnh lẽo kia, trở mình qua lại vẫn chẳng lòng dạ nào ngủ được, hắn bèn ngồi dậy, phủ thêm một lớp áo ngoài, vừa mới mở cửa điện ra chưa kịp đi khỏi đã bị Lục hộ vệ thủ ở ngoại môn ngăn lại.

 

Tiếp tục đọc