[CTBBGT] Chương 68: Nửa đường gặp Trình Giảo Kim …

Lá cây bị gió thổi đi phát ra thanh âm sàn sạt, cách đó không xa còn có tiếng cửa gara mở, Kiều Sâm đều nghe được rõ ràng, anh thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình nhảy lên thình thịch, ngay cả hô hấp cũng bất giác mạnh hơn.

Kiều Cảnh An biểu lộ quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm anh cảm thấy vô cùng bất an, cứ như người trước mắt không phải là Kiều Cảnh An thường ngày. Chỉ cần cậu nói một câu, tất cả dũng khí của anh đều có thể tiêu tan.

Tiếp tục đọc