Thông báo

tình hình là ta và Hắc lại sắp phải thi nên chắc tiến độ post của 2 đứa có thể sẽ bị hãm phanh 1 thời gian (_ _!!) nhất là ta

bọn ta sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm nhất, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^