[DPKTH] Chương 17: Ám Nguyệt thánh tử

Đệ Thập Thất Chương

Ám Nguyệt thánh tử

– Tuyết Lạc –

Ánh chớp chợt lóe, kiếm khí va chạm vào nhau vang lên thanh âm chói tai, kình lực xung động bắn ra tứ phía khiến những người đứng quanh không khỏi bị gạt xa vài thước.

Tiếp tục đọc