[DPKTH] Chương 16: Tỷ thí

Đệ Thập Lục Chương

Tỷ thí

– Tuyết Lạc –

Lôi Kình nhìn mũi kiếm đang chắn ngang giữa tầm mắt hắn với Thiên Phong, có chút không vui nhíu mày quay sang:

“Các hạ là…?”

“Không cần biết tại hạ là ai, chỉ đơn giản muốn thỉnh giáo các hạ vài chiêu mà thôi.” Vừa dứt lời, cũng không quan tâm đối phương có đáp ứng hay không, Thanh Long liền đột ngột chuyển mũi kiếm, lập tức ra chiêu đánh về phía Lôi Kình.

Tiếp tục đọc