[CTBBGT] Chương 63: Qua lại …

“Phu nhân, Bích Tiêu không mong có thể làm chính thất của công tử, chỉ xin có thể hầu hạ bên cạnh công tử, nô tỳ cũng đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi.”  Nữ tử áo vàng quỳ xuống trước mặt nữ nhân đầu đầy trâm cài, phía sau nàng là vài nô bộc cao lớn.

Lão phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, một cái chén trà nện vào trán nữ tử áo vàng: “Giỏi cho một con tiểu nha đầu, ta lúc trước vốn đã nghi ngờ ngươi sao lại muốn hầu hạ bên cạnh Khanh nhi, thì ra là nổi lên loại tâm tư này, một con tiện nô, lại có ước vọng trèo cao, ngươi nếu không muốn gả cho tên gác cổng Lê Viên, vậy chịu hình phạt loạn côn rồi cút đi đi.”

Tiếp tục đọc