[TĐ] Chương 16

Kuroba hiện tại ngay cả ý muốn tự sát đều có !

Trước tình huống quan hệ giữa hắn và Shinichi còn chưa minh xác, mà đối thủ cạnh tranh lại như hổ rình mồi [?], hắn sao có thể để Shinichi cùng Heiji ở một mình với nhau đây!! Nhưng là… nhưng là hoạt động xã hội lần này đã quyết định từ trước kỳ nghỉ hè, hắn lại không thể không tham gia!

Ba ngày hai đêm!

Không biết lúc hắn trở về, lại sẽ là tình huống như thế nào!

Tiếp tục đọc