[BTTA] Chương 4

 

Đệ Tứ chương

 

Mùa thu là mùa nhiều mưa, chẳng những thời tiết mang màu xám xịt mà trong không khí còn vương theo chút ẩm ướt, thật dễ khiến cho tâm tình con người nhiều khi cũng trở nên xao động không yên..

 

Tiếp tục đọc