[BTTA] Chương 3

Đệ Tam Chương

Dùng bữa tối, xử lý hết tất cả các tấu chương xong, Hoằng Nhưng khẽ phẩy tay ra lệnh cho đám cung phó lui ra, đi đến thư phòng – nơi thuộc quyền sở hữu riêng của y và Thụ Thanh, từ phía sau ôm lấy người đang đọc sách vào trong lòng: “Xem gì mà mải mê vậy?”

“Kinh Thi lần trước Viêm Hồi tặng ta.” Lúc trả lời, ánh mắt Thụ Thanh vẫn không rời khỏi trang sách.

Tiếp tục đọc