[BTTA] Chương 2

Đệ Nhị Chương

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Thụ Thanh mới sửa sang quần áo chỉnh chu xong, trong lòng tràn đầy thắc mắc ngước đầu nhìn Ảnh Thạch Châm ( vật dùng để tính thời gian hồi xưa, giống như đồng hồ ), giờ này Hoằng Nhưng lẽ ra hẳn phải đang cùng triều thần bàn luận nghị sự mà? Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng hắn vẫn không quên lễ nghĩa mà chỉnh trang lại y bào trên người, đứng lên chuẩn bị tiếp giá.

Tiếp tục đọc