Thông báo

Theo thông tin mình mới nhận được thì nhà bạn Bạch đã bị mất mạng, và ko biết đến bao giờ bạn ấy mới trở lại với văn minh được, nên tạm thời những bộ bạn ấy đang làm sẽ gián đoạn trong 1 một thời gian :(