[TĐ] Chương 11

“Oa, không thể tưởng được, Kuroba, cậu lại có tay nghề tốt như vậy!” Sáng sớm, Kazuha đã xông vào nhà Shinichi, không khách khí ngồi ở giữa Heiji và Shinichi, hưởng dụng Kuroba làm bữa sáng.

Trên bàn bốn người, sợ rằng chỉ có Kazuha là vui vẻ dùng cơm, ba người còn lại ôm các loại tâm sự, nhưng đều cảm thấy bữa sáng lúc trước chỉ có ba người, đột nhiên lại thêm một người tới, làm cho người ta…… thực không thoải mái.

“Heiji, cậu nếm thử cái này.” Kazuha đem một khối sandwich đưa tới bên miệng Heiji.

Tiếp tục đọc