[TĐ] Chương 10

Ngày hôm sau, tại công viên nhiệt đới, Heiji cũng lôi theo Kuroba.

Hắn, không muốn một mình đối mặt với một Shinichi trong mắt chỉ có Ran Mori, ít nhất, Kuroba có thể cùng trải qua tâm tình này với hắn, ít nhất, Kuroba có thể làm cho hắn cảm thấy chính mình — không cô đơn.

Kuroba nguyên là không muốn đồng hành, hắn biết chủ ý của Heiji, chính là Heiji vừa đấm vừa xoa dụ dỗ, hơn nữa, trước mắt hắn, cũng không chỉ có hai người kia.

Tiếp tục đọc