[Review] Ám Dạ Thự Quang – Quân Mặc Ngôn


Tên gốc tác phẩm: 暗夜曙光

Tác giả: Quân Mặc Ngôn (君默言)

Thể loại: xuyên qua, 1×1, phụ tử, huyết tộc, thanh thủy văn, HE

Tình trạng: Hoàn

…………………………………

Tiếp tục đọc