[CTBBGT] Chương 52: Vị hôn thê của ca ca?! …

Tục ngữ có nói:  con hư biết nghĩ thì quý hơn vàng, bại gia tử Kiều Nhị thiếu gia lừng lẫy nổi danh của Đại học B liên tục đem vinh quang về cho trường học, ban giáo viên mừng rỡ, hiệu trưởng càng cao hứng, trong kế hoạch bình xét sinh viên xuất sắc năm nay đã ghi thêm tên của Kiều Cảnh An.

Tất cả chuyện này Kiều Cảnh An cũng không biết, bởi vì suốt một buổi chiều cậu đều không được yên tĩnh, hết giờ học vừa mới ra khỏi khu nhà học, đã bị các phóng viên chờ ở bên ngoài ngăn lại, đừng nói ra đến cổng trường, ngay cả một bước cũng không đi được, bốn phía đều là phóng viên, hơn nữa rất nhiều phóng viên còn là nữ, cậu không thể đẩy phụ nữ ra, cho nên bây giờ là nửa bước cũng khó đi.

Tiếp tục đọc