[TĐ] Chương 5

Kuroba đi theo Heiji ra cửa, lưu lại Shinichi một mình ở nhà chờ Ran Mori đến.

Đây sẽ là lần cuối cùng để Shinichi lại cho nữ nhân kia! Trong lòng hai người cùng thầm hạ quyết tâm.

“Nhưng là, tại sao ngươi muốn đi theo ta?!” Heiji chịu không nổi hỏi Kuroba, hắn không cho rằng hai người quan hệ tốt đến mức đi vệ sinh cũng cùng vào cùng ra a!

Tiếp tục đọc