[CTBBGT] Chương 50: Cái gọi là “Giáo dục” …

Nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ. Các sinh viên mắt thấy một nam nhân đang mỉm cười đột nhiên biến thành diêm vương mặt lạnh, đồng loạt lui về sau một bước.

An Kim Thành nhìn Kiều Cảnh An, lại liếc mắt nhìn Kiều Sâm, cười cười dịch sang bên cạnh nhường đường, chính chủ đã đến đây, hắn còn đứng đó làm cái gì. Thủ đoạn của Kiều gia đương gia hắn tuy chưa lĩnh giáo qua, nhưng nhìn thấy một thân khí thế trước mắt này, chỉ biết vị Kiều gia đương gia này là người không đơn giản.

Tiếp tục đọc