[TĐ] Chương 4

“Shinichi!” Nhìn đến người trong lòng không gặp đã lâu, Ran Mori có chút kích động chạy đến trước mặt cậu.

“Cậu trở về từ khi nào?”

“Vừa mới về.” Shinichi ôn nhu tươi cười.

“Thật là, không nói một tiếng mà rời đi lâu như thế, hiện tại trở về cũng không cho tớ biết.” Ran Mori oán giận nói.

“Hi! Đã lâu không gặp.” Sonoko cũng tiến lên chào hỏi, bất quá trong mắt cô không chỉ có một mình Kudo: “Hai anh chàng đẹp trai phía sau, xin chào!”

Kuroba Heiji đang thầm oán lẫn nhau: “Đều là tại ngươi, hại ta không thấy được nữ nhân kia, bằng không ta sao có thể để cho hai bọn họ gặp mặt.”

Tiếp tục đọc