[CTBBGT] Chương 47: Cuộc chiến [ thượng ] …

“Đây là đài truyền hình Thiên triều, đây là đài truyền hình Thiên triều, đây là nơi diễn ra trận đấu bóng đá giữa đại học B của Thiên triều và sinh viên đại học H của Đại Quốc, tôi là MC Trương Sơn, bên cạnh tôi là Lý Tứ – một chuyên gia bình luận bóng đá có thâm niên. Lý Tứ tiên sinh, đối với trận đấu bóng đá này ngài thấy thế nào?”

“Khởi nguồn của bóng đá là ở Thiên triều chúng ta, chỉ có điều cuối thời nhà Thanh vì nhiều nguyên nhân, mà môn thể thao này đã dần dần rời khỏi lịch sử. Thành tích bóng đá hiện tại của Đại Quốc tại Châu Á cũng có vị trí, nhưng đây là trận đấu của sinh viên, so với trận đấu quốc tế thì rất khó để có thể đoán trước diễn biến kết quả sẽ như thế nào, nhưng trình độ bóng đá Thiên triều…”

Tiếp tục đọc