[Review] Tiềm long tại uyên – Mộng Khê Thạch

Tên truyện: Tiềm long tại uyên
Tác giả: Mộng Khê Thạch
Thể loại:kỳ huyễn, thám hiểm, phụ tử, niên thượng, ngụy đạo mộ (?), kiếp trước kiếp này, 1×1, HE
Tình trạng: hoàn

………………………………

Tiếp tục đọc