Thông báo

Thời gian này cả 2 đứa bọn mình đều đang chuẩn bị thi nên sắp tới không thể post truyện được, ít nhất là đến hết đợt thi đầu tiên chắc là hết tuần sau, vì vậy mong mọi người thông cảm đợi đến lúc bọn mình thi xong sẽ tiếp tục làm bộ CTBBGT, và có thể sẽ làm thêm bộ Ái hậu dư sinh. Cám ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình :D

Mình phải quay lại với đống bài vở chất chồng đấy, hi vọng cả 2 đứa đều kô phải thi lại môn nào :))