[Review] Ti thử

[Tây Hoa]

Ti thử

避暑

Tác giả: joanna816

Thể loại: đoản văn, đồng nhân, hài, lạnh lùng kiệm lời công, ôn nhu manh thụ, HE

Tuyển tập: Lục Tiểu Phụng đồng nhân

Tình trạng: hoàn

Cặp chính: Tây Môn Xuy Tuyết x Hoa Mãn Lâu

.

.

Tiếp tục đọc