[Review] Tiếu cảnh niên lưu quang

Tiếu cảnh niên lưu quang

.

Tác giả: Hồng dạ

Thể loại: cổ trang, cung đình giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ấm áp, hoàng đế công, thụ về sau làm nam hậu, HE

Tình trạng: hoàn

…………………………..

Tiếp tục đọc