[Review] song sanh duyến

song sanh duyến

双生缘

(hình minh họa)

.

Tác giả: Nhân Nghiệp (因业)

Thể loại: 1×1, bá đạo si tình công, ôn nhu thụ, cường thủ hào đoạt, hiện đại, huynh đệ song sinh, đệ công huynh thụ, chút ngược, trường học, điềm văn, HE

Tuyển tập: Huynh đệ văn

Tình trạng: hoàn

Cặp: Doãn  Tường (công) x Doãn  Thánh (thụ)

………………….

Tiếp tục đọc

[Spoil] Cửu giới online chi Vũ quá thiên tình – Nhạc Thiếu

(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

.

Tạm dịch: [Cửu giới online] Mây tan mưa tạnh

Tác giả: Nhạc Thiếu

Thể loại: 1×1, võng du, hiện đại, ôn nhu si tình công, thiện lương tàn bệnh thụ, ngược, HE

Tuyển tập: võng du

Tình trạng: hoàn

Cặp chính: Ngự Thần Phong (Đoạn Quân) x Tình Thiên (Tề Thiên Tình)

………………………………………………….

Tiếp tục đọc