[CTBBGT] Chương 34: Của anh cũng chính là của em

(lời của cả 2 người ^^)

Kiều Sâm thật không ngờ nguyên nhân Kiều Cảnh An về muộn lại là vì một tờ giấy chứng nhận này. Anh không đón lấy tập hồ sơ, mà đứng lên kéo Kiều Cảnh An ngồi xuống ghế salon: “Hôm nay ở trường học có chuyện gì không?”

Kiều Cảnh An nghĩ nghĩ: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nửa tháng sau em phải tham gia một trận đấu.”

Tiếp tục đọc