[Review] Cấm đoạn chi luyến – Sở Ly

.

Tên truyện: Cấm đoạn chi luyến

Tác giả: Sở Ly

Thể loại: hiện đại, đại thúc thụ, nhất thụ tứ công, phụ tử, ngụy phụ tử =.,=, HE

Tình trạng: hoàn [VIP]

……………………………………………………………………………………

Giới thiệu: (by Tuyết Lạc)

Tiếp tục đọc