[CTBBGT] Chương 9: Ca, em sẽ nuôi anh …

B là một trường đại học cực kỳ nổi danh, có lịch sử lâu đời, lực lượng giáo viên hùng hậu, có diện tích rộng lớn, cây cối um tùm, quan trọng nhất chính là từ trong đó đã đào tạo ra rất nhiều danh nhân: nghệ nhân có, nhà khoa học cũng có, dù sao hầu hết những người tốt nghiệp từ nơi này ra đều là có tương lai, đương nhiên trong đó cũng có một bộ phận nhỏ con cháu phú gia lại muốn phát triển thành những kẻ ‘bại sự có dư’ (toàn thất bại), tỷ như Kiều nhị thiếu gia chính là một đại biểu điển hình.

Đi xe thể thao xa hoa đến trường, đùa bỡn tình cảm của thiếu nữ, dùng tiền áp bức người, không tôn trọng giáo viên, nhiễu loạn trật tự trong trường học,… Nếu dùng một thành ngữ để hình dung các loại việc ác của cậu ta, thì phải là ‘tội lỗi chồng chất’.

Tiếp tục đọc